2022-10-05 09:55

2022-10-05 Tillgång till vatten på Varvet hösten 2022

Osäkerhet råder fortfarande kring tillgången på vatten vid Varvet. I skrivande stund ser det ut som om att vi kan ha vattnet inkopplat under lördagar och söndagar oktober månad ut. Om det kommer att gälla är avhängigt av när Uppsala kommun stänger av vattnet för att reparera läckaget vid vattenmätarstationen som är belägen på varvsföreningen Fyris område. Jag har i dag inte heller någon säker information om skadans omfattning och kan därför inte uttala mig om hur lång tid som vattnet måste vara avstängt i samband med att läckaget åtgärdas.

Tommy Andersson