2020-03-20 07:04

2020-03-20 TILLDELNING AV HAMNPLATSER OCH ANDRAHANDSUTHYRNING

Inför den kommande säsongen har hitintills cirka 60 hamnplatser hanterats avseende byten och nytilldelning. I skrivande stund, 19 mars, är samtliga hamnplatser uthyrda förutom 2 platser med en bredd om 2 meter och lika många med bredden 2,5 meter. Till 2-metersplatserna finns inga sökande och till 2,5-metersplatserna har de medlemmar som står i kö tackat nej.
Fler hamnplatser kommer att ledigställs under våren/försommaren i och med att båtar säljs. Dock i betydligt mindre antal än de 60 platser som hitintills hanterats.
För er som vill ha en hamnplats men inte tilldelas sådan inför eller under säsongen 2020 kommer andrahandsuthyrningen att fungera på exakt samma sätt som förra säsongen. Premisserna för andrahandsuthyrning står att läsa om på denna hemsida under fliken Hamn.
Tommy Andersson