2020-09-22 09:04

2020-09-22 Egenkontroll

Genom att skaffa sig ett webbaserat system för egenkontroll har Upsala MotorbåtsSällskap (UMS) nu full koll på samtliga dokument som rör allt från lagstiftning till riskanalyser, rutiner och checklistor. Se Information för mer info