2022-09-26 12:21

2022-09-26 Hamnfix

Hamnen ska fixas för vintern den 29 oktober kl 9. Slangar och stegar ska tas in mm (inga Y-bommar tas upp). Arbetsplikt för er med hamnplats F-086 till F-110. Se även Kalender