2023-01-19 12:48

2023-01-19 Varvet – Namnskylt på båtar

Vid genomgång av båtarna på varvet kan vi konstatera att det också denna vinter är ett stort antal båtar där det saknas information om ägare. Detta gäller särskilt båtarna på den så kallade hyllan. I anledning av detta bör vi alla kontrollera så att båtarna är uppmärkta med namn, medlemsnummer och telefonnummer. Detta ska vara gjort senast 31 januari 2023. För de båtar som efter det datumet saknar märkning kommer vi att avisera ägarna med ett belopp om 700 kronor.

Med vänlig Hälsning.

Tommy Andersson, varvsgruppen