2019-07-01 14:53

2019-07-01

Hjärtstartare finns nu även vid vår klubbholme Norsholmen. Den sitter på väggen inne i bastuflotten.