2022-06-22 12:28

2022-06-22 Tosteröbron

Strängnäs kommun, som ansvarar för driften av Tosteröbron, meddelar att fr.o.m. den 23 juni kommer Tosteröbron endast att öppnas tre gånger per dygn.
Öppningstiderna är klockan 09.10, 12.10 och 18.10

Passage av Tosteröbron kan med vissa båtar ske i det skyltade fasta spannet norr om svängspannet. Den fria höjden från medelvattenytan är i detta skyltade spann 4,0 meter, vilket är högre än under svängspannet.

För mer info Tosteröbron