2021-09-14 10:09

2021-09-14

Nattvakt Varvet hösten 2021

Lista över nattvakterna på Varvet hösten 2021 är nu upprättad. Ni som är berörda:
Gå in på ”Min sida” i Bas-K och klicka sedan på ”Boka pass”, ”Vakt Varv hösten 2021”. Där kan du som är uttagen till nattvakt se när du ska gå vakt.

Motsvarande lista finns också i den vänstra boden på lilla varvet (Oljedepån).
/Varvsledningen