2022-08-22 09:46

2022-08-22 Städdag på varvet

Söndagen den 25 september 2022, klockan 11.00 – 15.00, är det städdag på varvet.
Allmänt
Sjösättningen i våras tog endast en arbetsdag i anspråk vilket bland annat sänkte
kostnaderna för kran- och lastbilar. Vi ska nu genomföra torrsättningen på samma
premisser. Erfarenhetsmässigt vet vi att torrsättning av våra båtar kan ta betydligt längre tid
än sjösättning om inte vagnar, bockar och annan pallutrustning är i ordning. Det är därför av
vikt att alla som har båt på varvet medverkar vid städdagen. Påminner också om att
städdagarna på varvet omfattas av arbetsplikt.
Arbetsuppgifter
• Sedvanliga markarbeten (gräsklippning och röjning m.m.)
• Planing av markytan belägen på oljedepåns nordöstra hörn
• Flyttning av pallutrustning till de segelbåtar som ska flyttas från Stora varvet till
oljedepån. (Gäller de cirka 5 båtar som inte torrsätts med lastbil. Berörda kommer att
meddelas i särskild ordning.)
• Genomgång och eventuellt reparation av den utrustning som ska användas vid
torrsättning
• Övriga arbetsuppgifter som exempelvis omflyttning av båtar i förekommande fall.

/Varvsledningen