2024-05-15 12:02

2024-05-15 Fyrisån avstängd

Nu på lördag 18 maj är Fyrisån avstängd mellan kl 13 - 15 pga roddtävling från Ultuna till åmynningen