2021-09-19 07:34

2021-09-19

Viktig information till varvsliggare
på varvsområde 5 (uppe på platån).

För att underlätta rätt uppställning av era båtvagnar
har vi gjort en tydligare uppmärkning av både numreringen
och dessutom ”hjälplinjer” i orange färg.

MEN alla som ligger på området, även Ni som redan har eran båt på plats,
måste offra en halvtimme för att ev. justera eran uppställning.
Detta för att underlätta för era båtgrannar.
Så var bussig och gör detta utan att vi skall behöva påminna Er om detta.
(lägg in i någon agenda)

Detta måste vara klart senast 25/9.

Vid frågor ring 073-918 39 58 / Micke Nielsen, områdesansvarig.