2020-09-03 10:58

2020-09-03 Mastförvaring vintern 2020-2021

Tiden för att ta av masterna närmar sig.
Bockar kommer att placeras ut från mitten av september.
Låga bockar på servicebryggan och högre bockar på hamnplan hitom sjöräddningens nya hus.
Stora master ska placeras på servicebryggan och de något mindre masterna på hamnplan.
Alla master ska vara tydligt märkta med medlemsnummer, namn och mobilnummer.
Alla master ska ha väl surrade vantar (vajrar) och surrade vantspridare dikt an masten.
Mastansvarig
Per-Olof Forsblom 3685
Mobil 0738 547070