2019-06-07 09:19

2019-06-07

Ett varmt tack!
Uppdraget att sköta Hamnens dag har för mig varit en stor glädje. Tack till alla er som gjorde dagen med hårt arbete till en superdag att minnas över tid.
Stort tack till SSRS för ert deltagande
Tack!
/Janne Stegrell