2021-09-14 13:22

2021-09-14 Håll extra uppsikt

Det har varit motorstöld i Vårdsätraviken och USS har haft inbrott i båtar. Var extra uppmärksamma och håll uppsikt på era båtar!