2023-08-16 19:18

2023-08-16 Pågående byggen i hamnen

Ny större grind så t.ex brandkåren kommer in via närmaste vägöppningen. Dessutom justeras L-stöden i slänten. Det blir även nya flaggstänger.
Vad gäller hamnkontoret är renoveringen nästan klar