2024-03-11 14:00

2024-03-11 Vägen till varvet

Stallängsgatan kommer att vara avstängd för biltrafik denna vecka. Det ska grävas ner rör

Edit: vägen går temporärt genom ESK-varvet