2023-09-06 09:36

2023-09-06 Vaktlista för varvet hösten 2023

Datum            Medlemmar
20231007       3640; 4520
20231008       4009; 1803
20231009       2831; 2977
20231010       3574; 3534

20231011       3403; 4491
20231012       2840; 4059
20231013       3853; 4543
20231014       3051; 5104