2024-05-04 18:27

2024-05-04

Hej UMS varvsliggare, Påminnelse: Städning på varven tisdag kväll 7 maj från kl 17:30. Gäller endast för dig som inte redan städat runt din egen plats. Aktivitetstimmar gäller.