2021-09-02 12:33

2021-09-02 Parkeringsytan nordost om klubbhuset vid Skarholmen

Som de flesta säkert redan uppmärksammat har Sjöräddningssällskapet tilldelats tre parkeringsplatser på rubricerad yta. Sjöräddningens behov är uppenbart – berörda måste ha någonstans att ställa sina privata bilar i samband med utryckning. För UMS vidkommande medför den lösning Uppsala kommun beslutat och verkställt att sjöräddarna inte längre parkerar sina privata fordon inne på hamnområdet, men på minussidan givetvis också en minskning med tre parkeringsplatser för oss medlemmar och övriga som utnyttjar ytan.

Vi medlemmar i UMS har sedan vi på 70-talet etablerade hamnen vid Skarholmen betraktat aktuell yta som "vår parkeringsplats". Sett ur ett formellt perspektiv är det dock endast första raden utanför stängslet invid klubbhuset som omfattas av vårt arrende. Resterande yta, liksom parkeringen mot Skarholmsvägen, är kommunal mark.

/Tommy Andersson styrelseordförande