2019-05-17 13:38

2019-05-17 Åldersgräns för vattenskotrar 1 juni

Det blir en åldersgräns för att få köra vattenskoter. Från och med 1 juni måste alla som kör vattenskoter vara minst 15 år.
   Frågan om åldersgräns för vattenskotrar har debatterats länge med olika argument. Här är text ur regeringens pressrelease i frågan:
   ”Regeringen har beslutat att införa en åldersgräns på 15 år för att få köra vattenskoter. Från och med 1 juni i år kommer ålderskravet att börja gälla. Möjlighet att få dispens för tävlingsverksamhet kommer att finnas.
   – Det är bra att vi nu inför en åldersgräns så att inte barn får köra vattenskotrar. Vi ska komma ihåg att det är snabba fordon som kan komma upp i höga hastigheter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
   Ändringen i förordningen (1993:1093) om användning av vattenskoter kommer att börja gälla från och med den 1 juni i år."