2021-08-31 06:15

2021-08-31 Stor övning

Tisdag 21 september mellan kl 8 - 16 har Polisen och Räddningstjänsten stor övning i hamnen. Hamnplan och rampen är avstängd under tiden övningen pågår. Övrig båttrafik på bryggorna berörs inte.