2023-12-17 18:09

2023-12-17 Valberedningen söker...

...i första hand ny hamnkapten och vice hamnkapten men även andra funktioner.
Mer info finns här Information. Alla är välkomna att lämna förslag till valberedningen.