2019-04-09 11:58

2019-04-09

UMS söker dig som vill leda klubben ungdomsverksamhet 2019 & 2020. Du kommer att verka direkt underställd styrelsen med egen budget samt närvara vid budgetmöte i Oktober för förslag till budgetram för 2020.
Kontakta Janne Stegrell för vidare information på 070-598 2318.
Presentationen av dig kommer att vara på Maj mötet 2019.
Välkommen att utveckla din klubb och i UMS föryngringsarbet