2024-03-11 14:30

2024-03-11 Vaktpass på varvet

Varvsliggare uttagna till nattvakt
Ni som tagits ut för nattvakt våren 2024 har fått mail om detta. Berörda är ni med medlemsnummer

3440   3394   4231   5096   4587
2047   3755   1656   4799   5024
4256   4044   3582   2705   3681   3542

Reserver vid förändringar är medlemmar med nummer 4652 och 3471.

Se Varv för instruktioner hur ni kan boka datum själva