2023-09-23 13:37

2023-09-23 Stängning av hamnen

2023-10-21 stänger vi hamnen inför vintern. Vi behöver samla in slangar , stegar , brandsläckare mm och även städa.

Samtidigt kallas de segelbåtsägare som planerar att förvara masterna i hamnen under vintern. Det har iordningställts ett mastställ vid L-stöden där masterna ska förvaras.

Samling kl 09.00
Anmälan dig via mejl till hamnen@ums.se senast 2023-10-18.

Mvh Hamnkaptenerna