2023-03-25 17:12

2023-03-25 HAMNFIX

Hamnen ska iordningställas 22 april kl 09.00 inför sommaren. Slangar och stegar mm ska tas fram. Ni som var med i höstas minns säkert att bommarna behöver vi inte göra något åt då de legat kvar i vattnet under vintern. Arbetsplikt för er med hamnplats F-086 till F-110. Se även Kalender