2020-04-12 16:56

2020-04-12

Vid utskick av påminnelser i söndags gick det även felaktigt till ett antal
medlemmar.
Vi ber om ursäkt och ber er bortse från dessa!
Är du osäker på om du har erlagt avgift eller ej så kan du logga in på
bas.batunionen.se (anvisning finns på ums.se) för att undvika dubbelbetalning.
Uppgifterna finns där ett antal dagar (1 vecka) efter betalning.
Orsaken till varför det hände är okänd men UMS har rapporterat ett fel till
programleverantören.
/Sekreteraren