2023-09-06 09:38

2023-09-06 Varvsstädning hösten 2023

Tisdagen den 3 oktober, klockan 17.30, ställer vi ordning Varvet för upptagning den 7 oktober. Samtliga som har båt på Varvet ska deltaga för att iordningsställa den egna platsen samt för lättare arbete med främst rensning av den gemensamma varvsytan.

UMS står för enklare förtäring.