2023-03-16 17:39

2023-03-16 Kurs i båt-el

Batteri och ellära

Välkommen att anmäla dig till utbildning i batteri- och båt-el.

Den 16 april, mellan klockan 12.00 och 15.30, träffas vi i klubblokalen vid Skarholmen. UMS bjuder på kaffe med tilltugg.

Antalet platser i klubblokalen är begränsat varför anmälan om deltagande måste göras och då via SMS eller mail till Tommy Andersson, tfn 070 2566655 eller på mailadressen parad335@icloud.com. Sista anmälningsdag är 12 april.

Micke Nielsen utbildar och informerar utifrån följande program:

Program

  • Batterikunskap - Våta, AGM, Gel samt Litium.

  • Att välja rätt batteri och varför.

  • Hur dessa bör laddas/inte laddas, risker samt några olika laddare.

  • Solceller, vilka sorter bör jag välja, samt val av lämplig regulator m.m.

  • Lämpliga kontroller av mina batterier före sjösättning.

Micke har tfn 073 918 39 58