2023-05-02 07:09

2023-05-02 Container på varvet

Container för sophantering finns nu uppställd på Stora Varvet. Containern kommer att tas bort en vecka efter sjösättning.
Endast torrt och icke miljöfarligt avfall får kastas i containern. Oljor och färgburkar etc. får var varvsliggare frakta till en återvinnings- eller miljöstation och då inte den i Hamnen.
Du som inte kan medverka på städdagen 9:e maj har att rensa på och runt den egna varvsplatsen. Detta ska vara gjort senast tisdagen den 9 maj.
Varvsledningen