2021-04-05 16:53

2021-03-05 Iläggning av Y-bommar

Lördag den 24 april kl 9:00. Arbetsplikt gäller för er med båtplatser H-055 - H-084