2021-08-01 12:04

2021-08-01 Fartbegränsning i hamnen

Det kommer in en del klagomål på att det finns medlemmar som inte respekterar fartgänsen 3 knop inom hamnområdet och håller för hög fart och därmed orsakar svall och onödigt missnöje. Det gäller både in och ut ur hamnen.