2023-05-07 09:00

2023-05-07 Städdagen på Norsan är flyttad

Städdag på vår klubbholme Norsholmen blir lördag den 27 maj från kl 9. Kom och hjälp till samt få aktivitetstimmar. Det bjuds på grillat. Anmälan till Micke via sms 0706-731348