2019-05-07 10:47

2019-05-07

Från NU gäller att du måste ange kod (ditt medlemsnummer) vid inpassering till båthamnen. Efter 4 försök blir taggen spärrad.