2022-03-02 07:17

2022-03-02

Det behövs snickarkunniga (och hantlangare) till hamnen nu på lördag 5/3 kl 9:00. Mycket snickeri på gång:
- A-bryggan ska få nytt virke.
- En vågbrytare ska få en sarg (för robotgräsklippare som ska skrämma bort fåglar).
- Även vid bensinmacken ska det fixas.
Sms:a/ring till Per Mohlin 0707-40 11 73 om du kan vara med. Även nästa lördag samma tid kan vara aktuell
Med vänliga hälsningar
Hamnkaptenerna