2021-07-09 09:04

2021-07-09 Förebygga båtbrand

Kolla bifogad film om bl.a brandförebyggande åtgärder, se vid ca 6:58
https://www.hamnen.se/brand-ombord-sa-enkelt-forebygger-du/