2024-04-12 12:05

2024-04-12 Bastun är trasig

Den flytande bastun ska inte användas just nu! Kaminen har rostat sönder och det är risk för brand

edit: Lagad nu! Och den finns på Norsholmen