2021-06-04 11:01

2021-06-04 Rampen i hamnen

Under racerbåtsprovardagen den 19 juni mellan kl 8 - 16 kommer rampen i hamnen att vara avstängd och parkeringen delvis avspärrad enligt bild