2022-06-22 11:48

2022-06-22 Tappström avstängd fr 25 juli till 3 nov

Sjöfartsverkets om beslut med dnr 22-01322 angående avlysning av den allmänna farleden 914 vid Tappström med start måndag 25 juli till 3 november 2022. Sprid gärna informationen
Kontaktperson Sjöfartsverket: Mats Jäderland

PS Tappström ligger i södra delen i farleden mellan Munsön/Ekerön och Färingsö i Mälaren