2020-06-24 19:41

2020-06-24 Båtexplosion vid Skaris

Tänk på risker med bränsle- eller gasol-ångor. Har du en bensin-inombordare så måste motorutrymmet vädras via motorrumsfläkt 1-2 minuter innan start. Har du en gasolinstallation se till att den är tät och säker.

Båtexplosion vid Skaris