2024-04-17 14:08

2024-04-17 Sjösättningstider för varvet den 4:e maj

Nu finns info angående sjösättningen, se Sjösättning