2022-02-15 13:37

2022-02-15 Sjösättning!

Vårens sjösättning blir lördag 7 maj. Vi siktar på att få i alla båtar på lördagen. Se även Varv för mer info