2024-04-02 18:05

2024-04-02 Vakt varvet våren 2024

Datum           Medlemmar
2024-04-26      4587; 2047
2024-04-27      4044; 3755
2024-04-28      1656; 3440
2024-04-29      2705; 4231
2024-04-30      3681; 5024

2024-05-01      3582; 4256
2024-05-02      4799; 3394
2024-05-03      3542; 5096

Förutsättningar för vaktens genomförande kan ni läsa om på denna hemsida under fliken Varv.