2020-04-19 17:31

2020-04-19 Sjösättning från varv

Flera har hört av sig och undrat om UMS har någon information beträffande Corona.
UMS följer myndigheternas rekommendationer.
Det innebär inget hinder att genomföra sjösättningar som vanligt.
Dock skall riskpersoner eller de som är lite krassliga hålla sig borta.
Vi kommer att begränsa rörelseutrymmet för medlemmarna så att vi kan hålla behörigt
avstånd (2 m) till varandra. Klubblokaler och maskinhall vid varvet kommer endast att vara
tillgängligt för arbetande funktionärer.
Båtägaren får vänta vid eller i sin båt. När funktionärerna anländer skall båtägaren
omgående förflytta sig till sjösättningsplats för att ta emot sin båt.
Hjälps vi åt så underlättar vi arbetet för alla – och minimerar smittspridning!
Länk till Folkhälsomyndigheten