Ändring av medlemskategori "Medlem utan plats"

Styrelsen för UMS presenterade ett ändringsförslag för medlemmarna på Höstmötet 2022
gällande kategorin - Medlem utan plats.
Förslaget innebär att kategorierna "Medlem med plats" och "Medlem utan plats" behandlas
på samman sätt från och med 2023, båda som "Aktiva medlemmar".
Dessutom skapas en ny kategori, "Stödmedlem".
Aktiva medlemmar erlägger aktivitetsavgift som kan arbetas av och har full tillgång
till klubbens alla faciliteter som sjösättningsrampen i hamnen, Norsholmen och bastun.
Stödmedlemmar erlägger ingen aktivitetsavgift och har endast tillgång till
gånggrinden i hamnen och ska i förekommande fall återlämna klubbnyckel.
Höstmötet beslutade tillstyrka styrelsens förslag vilket gör att förändring införs
från och med 2023.
Medlem som önskar byta kategori från "Medlem utan plats" till "Stödmedlem" ska anmäla
detta till expeditionen via mejl expeditionen@ums.se eller per post.
/Styrelsen

Information från UMS valberedning

Allmänt
I egenskap av ideell förening är UMS beroende av att medlemmarna engagerar sig i förvaltningen av sällskapet. Detta gäller så väl i styrelsearbetet som för arbetet i våra operativa verksamheter - hamn, varv, klubbholme, ungdomsverksamhet och expedition. Givet detta har valberedningen att till årsmötet i februari presentera förslag på medlemmar som är intresserade och lämpliga att besätta de funktioner där omval, nyval eller fyllnadsval är aktuella.

Funktioner

UMS Styrelse
Ordförande, sekreterare, kassör, 4 ledamöter och 2 suppleanter.

UMS Verksamhetsansvariga
Varvschef och biträdande varvschef
Intendent Norsholmen och vice intendent Norsholmen
Hamnkapten och vice hamnkapten
Expeditionschef och vice expeditionschef.

Att anmäla intresse
Du som är intresserad av att under en period mer aktivt kunna påverka och arbeta för ditt och kamraternas båtliv kan anmäla intresse till valberedningen. Givetvis går det bra att kontakta vem som helst i valberedningen för att höra sig för om vad som förväntas i respektive funktion.

Valberedningen består av

Andreas Rönnholm 018 - 55 20 20
Anneli Häyrén 0727 - 13 43 33
Jan Mård  0705 - 55 66 30
Stefan Bergström 0702 - 14 14 26

Mejl: valberedning@ums.se


Övrigt
UMS eftersträvar kontinuitet i verksamheten. Det är därför av värde att de medlemmar som i en framtid kan tänka sig stå till förfogande för en viss funktion anmäler detta till valberedningen. Berörd funktionär ges då möjligheten att introducera medlemmen i arbetet, svara på frågor om den funktion du är intresserad av. tidsåtgång och om det krävs särskild kompetens.

Hälsningar.

Valberedningen

Kommittér:

Vill du vara med och starta en trivselgrupp inom UMS?

Vår ideella förening drivs av våra medlemmar och det är vi tillsammans som är Upsala Motorbåtssällskap!

Du kanske tycker att det borde finnas specifika utbildningsinsatser för alla fiskare i klubben? fisketävlingar? Eller träffas och lära känna nya båtkompisar?
Du kanske vill att UMS ska ha mer av utbildningar inom havs- och sjömiljö?
Du kanske vill att mer information ska nå ut till medlemmar om hur vi bäst tvättar våra båtar, sköter våra motorer, hur man monterar solceller och vad man ska tänka på gällande plotter och radio?
Du kanske känner att det är fest och skoj vi ska ha mer av?
Alla förslag är välkomna!

Anmäl ditt intresse att vara med i en trivselgrupp där du får vara med och bestämma innehållet!
Vi ser fram emot att få många medlemmar som vill utveckla vår fina båtklubb!

Kontakta styrelsen@ums.se för frågor och för att anmäla intresse.

Arbetsbefrielse

Arbetsbefrielse gällande vakttjänst (hamn & varv), Y-bomsläggning/upptagning medges:
1. Medlemmar som arbetat mer än 40 timmar enligt inlämnat aktivitetskort.
2. Kommittéföreträdare, fastighetsansvarig
3. Styrelseledamöter

Att tänka på inför och under säsongen.

Höga elkostnader, ni som nyttjar el på varv/hamn mer än för ”tillfälliga laddningar” – skall swisha avgift enligt Avgifter. Se swish-nummer längst ner

Se till att gånggrindar och körgrindar är stängda och låsta på varv/hamn, så obehöriga hålles utanför.

Efter sjösättning på varven, städa och plocka ihop ställningar m.m runt din plats.

Servicebryggorna är endast till för sjösättning/upptagning och tillfällig i- och urlastning. I övrigt måste hamnkaptener meddelas omgående!!

Här kan du läsa mer om hur du kan skydda dig mot stölder av båt och material.
Skydda dig mot båtstölder

Sjöräddningssällskapets Sjöräddningsstation i Uppsala

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss. Över 1800 frivilliga, oavlönade sjöräddare ställer upp dygnet runt, året om, för att det ska finnas någon att larma ut i en nödsituation. Sjöräddningssällskapet står för 70 procent av all sjöräddning i Sverige med 67 räddningsstationer längs hela vår kust och i de stora insjöarna. Vi får inga bidrag av staten utan är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer.

Med räddningsbåten Rescue Stina Sore placerad vid Skarholmen har Sjöräddningssällskapet i Uppsala verkat sedan 2010. Det har varit möjligt tack vare frivilliga insatser från cirka 30 personer som ställt upp dygnet runt under hela säsongen. Men det har också varit möjligt tack vare de gåvor och det stöd vi fått från flera båtklubbar och företag i regionen.

Vi utför sjöräddningsuppdrag i norra Mälaren, från Uppsala söderut till Stäket och västerut till Örsundsbro. Men vi gör också förebyggande utryckningar, vilket innebär att vi hjälper till även när läget ännu inte blivit akut. Det kan handla om bensinstopp, ett roder- eller rigghaveri eller något annat som för stunden är hanterbart, men som i nästa steg kan leda till en allvarlig situation med stort lidande och höga kostnader. Vårt mål är att räddningsbåten lämnar bryggan inom 15 minuter från larm, dygnet runt - oavsett väder. Det ställer stora krav på besättning, utrustning, båt och placeringen av våra stationer.

Vi vill tacka alla båtklubbar och företag som stöttat oss under 2014, vi hoppas att stödet från er kommer att finnas även under framtida säsonger!

Är du intresserad kan du ta kontakt med stationsansvarig.

Du når honom på:
Mobil 031 - 761 42 23
Journummer: 0708 - 16 51 11
E-post rs.uppsala@ssrs.se

Boken om Mälaren

BOKEN SEGLA MÄLAREN är inte bara en hyllning till Mälaren, utan också den enda guide man behöver över sjön. Vare sig man seglar, åker motorbåt, paddlar kanot eller färdas landsvägen.

Här finns strandhuggen vid Mälarens stränder och öar, från Stockholm till Köping, från Uppsala till Mariefred. Här finns den historiska tillbakablicken till vikingatid, stormaktstid och 1700-tal. Här finns sevärdheterna, hamnarna, sjökrogarna, båtklubbarna och deras uthamnar, författarna som skrivit om sjön, vad som händer på olika platser och praktiska tips.

Du köpa boken på kansliet. Priset är 220 kronor, betalas via Swish.