Ett övningsområde finns vid en av våra vågbrytare. Tanken är att man ska kunna träna olika former av tilläggning som t ex bommar, boj, långskepps mm.

Övningsbanan är något om det finns ett behov utav och som skall kunna nyttjas av alla. Inspirationen till övningsbanan kommer från ”nybörjarviken” på Grinda.
Vi har väl alla känt stresspåslaget när det är dags för att gå in i hamn och allas blickar riktas mot ens egen båt. Då kan det vara tryggt och säkert att veta exakt hur båten uppför sig i olika situationer.
Eftersom vi i klubben har vågbrytare för att minska svall så var det naturligt att placera övningsområdet vid dessa. Där kan man i lugn och ro testa olika angöringsmoment.

Banan består i:
          
Två y-bomsfickor 3,5 resp. 4,5 m breda. Y-bommarna är rejält av fendrade för att minimera risken för skador på sin båt . Här skall man kunna träna på att lägga till med stäven mot bryggan men även aktern mot bryggan.
Instruktionsfilmer att hänvisa till detta moment ,  
Se filmen
https://youtu.be/HymUmbkWV70

Långsidesförtöjningar vid brygga
Här har vi fendrat av 15 m brygga och monterat 4 st. förtöjningsöglor för att kunna träna på att lägga till långsides med sin båt. Meningen är också att man skall kunna träna med spring lina för att köra in resp. ut aktern  vi till och från läggning:
Se filmen
Se filmen
Se filmen
https://youtu.be/15BamE4KGVQ
https://hamnenplay.solidtango.com/video/160429-lagg-till-som-ett-proffs-lagga-ut-utan-spring?t=11
https://hamnenplay.solidtango.com/video/160429-lagg-till-som-ett-proffs-langskeppsfortojning?t=0

Boj
Lägga till med boj i aktern och stäven mot brygga samt stanna vid boj.
Se filmen
Se filmen
https://hamnenplay.solidtango.com/video/160429-lagg-till-som-ett-proffs-stavfortojning-med-boj?t=0
https://youtu.be/Ul4cg0gaHag

Slalombana
Bojarna ligger med 6m mellanrum och här skall man träna på att tråckla sig igenom, framåt och bakåt.
Nivåerna kan vara olika tex:
Ta sig igenom banan
Ta sig igenom utan att nudda bojarna
Ta sig igenom utan att använda bog eller akter propp
Avståndet mellan vågbrytaren och slalombanan är 15 m vilket gör att man även kan träna på att vända 360 deg i trånga utrymmen.