Styrelsen för Upsala Motorbåtssällskap

Ordförande

Johan Lindén
Tel:
Mail:  

”Projektledare för styrelsen”, inköp, post, kontakt med myndigheter, förbereder styrelsemöten och föreningsmöten. Ansvarig för GDPR.

Vice ordförande / Ledamot 1

Jan Stegrell
Tel: 0705 - 98 23 18
Mail:

Säkerhetsansvarig

Kassör

Vakant
Tel:
Mail:

Bokföring, medlemsinbetalningar, budget, leverantörsfakturor, bankkontakt
och ekonomiskt verksamhetsstöd.

Sekreterare / Vice kassör

Jan Lundeen
Tel: 0706  -56 95 06
Mail:


● fungera som sekreterare vid styrelse- och medlemsmöten
● upprätta och distribuera kallelser och dagordningar
● bistå ordföranden med författande av brev och övrig intern och extern korrespondens
● systematisera, administrera och upprätthålla sällskapets arkiveringsrutiner

Ledamot 3

Sören Apell
Tel: 0706-18 30 26
Mail:

All admin kring Bas-k.

Ledamot 2

Lennart Nilsson
Tel: 0702 - 32 19 03
Mail:
Administrerar Facebook (UMS - Upsala Motorbåtssällskap) samt denna hemsida.

Ledamot 4

Ulrika Mohlin
Tel: 0763 - 15 00 54
Mail:

Utbildningsansvarig

Suppleant 1 / Vice sekreterare

Sandra Nariman
Tel: 0703 - 99 66 69
Mail:

Bistå samt stödja/avlasta övriga i styrelsen samt materielansvarig.

Suppleant 2

Marie Nähl
Tel: 0704 - 67 51 07
Mail:

Bistå samt stödja/avlasta övriga i styrelsen.
Admin kring vaktföreskrifter, keycardsysstem, vaktbokning (ej ord.nattvakt), försäkringar, incidentrapporter.